Monday, May 16, 2005

Comme des Garcons Guerrilla Store HK
你間舖流到哩個地步,我都居然肯放低錢俾你,
我前世梗係打劫過你同搶過你錢。
我諗我上一世做過好多壞事...
No comments: